กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด 🚭✨

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”